Als een geheugenexperiment en om vroege interesses te inventariseren maakte ik een reconstructie van de zolderkamer uit mijn jeugd. Persoonlijke herinneringen, terugkijken, (her)ontdekken en een groeiende interesse voor historische ontwikkelingen werden de ingredienten van mijn zoektocht. Ik ontdekte de mogelijkheid om binnen een geënsceneerde situatie mijn verkenningen en conclusies te delen. Vanuit dit perspectief maak ik mijn werk.

Eerder bouwde ik vliegers van vuilniszakken en hing er een lampje aan. Later ben ik weer vliegers gaan bouwen maar nu om een camera op te tillen. In de luchtfoto's en video's drong mijn fysieke aanwezigheid zich steeds op. Dit gegeven werd het uitgangspunt voor allerlei avonturen, uitvindingen, bouwwerken, foto's en films. Aanvankelijkt als mezelf in de hoofdrol, maar later in andere hoedanigheden. Ik gebruik alter ego's om anders te kijken en keuzes te maken die voor mij ongewoon zijn of die ik anders niet aan zou durven.

Arjen Boerstra

As a kind of memory experiment and to relive old fascinations, I reconstructed the attic from my youth. Personal memories, looking back, (re)discovering and a growing interest in historical developments became the centre of my quest. I discovered the possibility to share my explorations and conclusions within staged situations. From this perspective I create my work.

Before I built kites from plastic bags and put a light bulb on them. I started making kites again, but now to lift a camera. In the aerial pictures and videos my physical appearance often has a central position. I started using this aspect in new adventures, inventions, objects, videos and photographs. At first playing the leading role being myself, but afterwards using other appearances. These alter egos look like me and represent what I maybe could have become.
Being distant to myself I am able to look further, to make choices in a different way or to do things I normally wouldn't dare.

Arjen Boerstra

 

Bron Source: www.arjenboerstra.nl