HEDEN
De Kanselarij - Leeuwarden - 2015 i.s.m. VHDG
tentoonstelling, lezing, interviewtafel met meccano mechaniek - meccano verzameling - portret Boerstra/Cody - diaserie Grafheuvel en albelli boek - jeugd artefacten

Leeuwarder Courant

Bron Source: www.arjenboerstra.nl