Boeken BooksArjen Boerstra - waarnemingen en gebeurtenissen observations and events >>
ISBN/EAN 978-90-816430-1-6 NUR 640

Gepubliceerd 2011 Published 2011

Een overzicht van 15 jaar werk gemaakt tussen 1996 en 2011.

An overview of fifteen years of work, created between 1996 and 2011.

Grafheuvel Grave-mound 1981/2002 - Arjen Boerstra >>
ISBN/EAN: 978-90-816430-0-9 NUR: 640
Gepubliceerd 2014
Published 2014

Een beeldverslag van een jongensavontuur.

An image report of a boys adventure.

www.arjenboerstra.nl