Teksten Texts


Teksten Texts

-Zolderkamer
Arjen Boerstra 2013
(Nederlandse versie - Word-document)
 

-'REIZEN OM TERUG TE KEREN'
Over de aankomst in het werk van Arjen Boerstra
Margo Slomp (kunsthistorica)
(Nederlandse versie - Word-document)

-'TRAVELLING WITH THE INTENTION TO RETURN'
About the arrival in the work of Arjen Boerstra
Margo Slomp (art historian)
(English version - Word-document)

-'Ultimedia'
Nico Gerbenzon (beeldhouwer/docent)
(Word-document)

-'Ultimedia'
Nico Gerbenzon (sculptor/artteacher)
(English version - Word-document)
-'Een verdraaid eigenzinnig kunstenaarschap'
Rients Kooistra (kunstenaar/publicist)
(Word-document)
-'A very self-willed artistry indeed'
Rients Kooistra (artist/publicist)
(English version - Word-document)

Bron Source: www.arjenboerstra.nl