Aeronef 2008: Aerjn Boersthra - De Mensch
Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Aeronef 2008: Aerjn Boersthra - De Mensch

Landing Aeronef 2008 geslaagd - Landing Aeronef 2008 successful

"Ondanks het ontploffen van twee landingsballonnen is de Aeronef 2008, bemand door Aerjn Boersthra, op 25 oktober 2008 om 15:10 uur veilig geland in de Zuiderzee.
De Aeronef 2008 blijft in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en ligt permanent aan de kust van het IJselmeer."

"Despite of two exploding landing-balloons the Aeronef 2008, staffed by Aerjn Boersthra, has landed safely in the Zuiderzee on 25th October at 15:10 h.
The Aeronef 2008 stays at the Zuiderzeemuseum in Enkhuizen and is floating permanently at the coast of the IJselmeer.


Aeronaut in Aeronef 2008

Landing Aeronef 2008
Foto Photograph Lambert Kamps
Aeronef 2008 in Markerhaven


Installatie/Voorbeschouwing Installation/Preview 'Aeronef 2008: Aerjn Boersthra - De Mensch'
Locatie Located: Atelier van Tamson, museumpark Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

Tafel, stoel, houten tv met observatievlucht, lamp, schilderij Aeronef, maquette Aeronef, Seagull buitenboordmotor
Table, chair, wooden televison with obsevationflight, light, painting Aeronef, model Aeronef, Seagull outboard motor

Klik hier voor de film op de houten tv
Click to play the movie on the wooden television


Olieverfschilderij met Aeronef 2008 Oilpainting with Aeronef 2008


Perbericht Press:

Arjen Boerstra ontwikkelt vanaf juli 2008 het installatiekunstwerk Aeronef 2008, een modern-antiek vaartuig-voertuig-vliegtuig.

Boerstra beschouwt het Zuiderzeemuseum als een grote installatie en gebruikt dat als inspiratie voor waarneming en bespiegeling.
Hij ziet tijd als voertuig van de verbeelding. In het atelier/tuinhuis van Tamson in het museumpark is alvast een voorbeschouwing op het uiteindelijke kunstwerk te zien.
Boerstra zal wonen in het museum en werken aan de Aeronef 2008 van augustus t/m oktober 2008.

From July 2008 onward, Arjen Boerstra will be engaged in developing the installation entitled Aeronef 2008, a modern-antique vessel-vehicle-flying machine.

Boerstra perception of the Zuiderzee Museum is one enormous installation. He uses this aspect as a source of inspiration for perception and reflection.
He considers time to be the vehicle of imagination. A preview of the ultimate artwork is already on show in Tamson's studio/garden house in the Museum Park.
Boerstra will live and work in the Museum in the summer and will physically work on the Aeronef 2008 from August until October 2008.

Tekening indeling Aeronef 2008
Drawing interior Aeronef 2008

Vloer met kijkglas Aeronef 2008
Floor with looking glas Aeronef 2008

Klik op foto's om de bouw van de Aeronef 2008 te bekijken
Click on image for the development of the Aeronef 2008Publiciteit Publicity Aeronef 2008:


04 nummer van 'Land of Water', interview
(uitgave van het Zuiderzeemuseum, teksten Arjen Boerstra)

00 nummer van het blad 'Land of Water', column
(uitgave van het Zuiderzeemuseum, teksten Arjen Boerstra)


'Ruimtevaarder anno 1880'
Tekst: Paul Gutter
Noord Hollands Dagblad, 9 september 2008


'Fantasievaartuig in Zuiderzeemuseum'
Tekst: Kirsten van Zanten
Leeuwarder Courant, 25 oktober 2008

 

NCRV Plaza, Radio 2
Interview en aankondiging
landing Aeronef 2008

'Geslaagde landing Aeronef'
Tekst: Debbie de Vries

Noord Hollands Dagblad, 27 oktober 2008

Tijdens de inauguratietocht van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima door het land, deden ze Enkhuizen aan.
Na de restauratie van de Aeronef die ondertussen 5 jaar in het buitengebied van het Zuiderzeemuseum Enkhuizen te bezichtigen is, was er een gelegenheid in 2013 om de performance uit 2008 nog eens over te doen.

For their inauguration journey throught our country King Willem-Alexander and Queen Maxima visited Enhuizen.
After the restauration of the Aeronef 2008 that is floating now for five years in the outside area of the Zuiderzeemuseum, there was an opportunity in 2013 to repeat the perfomance from 2008.


Bron Source: www.arjenboerstra.nl