Zolderkamer Attic Bedroom

Sinds 1996 speelt de zolderkamer uit mijn ouderlijk huis een belangrijke rol.
Hieronder een aantal voorbeelden van verschillende projecten en tentoonstellingen met deze kamer als uitgangspunt.

Since 1996 the attic bedroom plays a major role.
Below some examples of projects and exhibitions with the attic as a startingpoint.

 

Urban Campsite Amsterdam 2015

http://www.urbancampsiteamsterdam.com/

 

Retrospective
Verbeke Foundation Belgium 18/05 - 16/10 - 2014

 


Foto Photograph Stijn Smit

Klik voor een overzicht van de tentoonstelling Click for a view of the exhibition

 

 

Zolderkamer Attic in Museum Hilversum 2011 - Tentoonstelling De Stad 3D Exhibition The City 3D

Op een monitor In de zolderkamer draait de video 'Boven Dudok'.
Inside the attic the video 'Above Dudok' is playing on a screen.

 

Zwevende Huiskamer Flying Livingroom 1998

Flying Livingroom

Stills uit registratie 'Zwevende Huiskamer'
Stills from registration of 'Flying Livingroom'


...Vanaf zijn afstuderen aan Academie Minerva in Groningen was Boerstra zich sterk bewust van wat hij "de kunstmatigheid van veel dingen in de beeldende kunst" noemt. "Natuurlijk, ik bezondigde mezelf er ook aan, omdat kunst per definitie kunstmatig is, maar ik wil wel met beide benen op de grond blijven staan. Door mijn fascinaties uit het dagelijks leven in mijn werk te trekken".
Hij bouwde vorige jaar bij galerie Sign in Groningen zijn zolderkamertje uit zijn jeugd na en recenter, op de tentoonstelling van genomineerden voor het Hendrik de Vries-stipendium in het Groninger Centrum Beeldende Kunst, exposeerde hij een installatie van een ingebouwd zolderkamertje. Onder een doorgebogen bed was een projectie te zien van een videofilm, gemaakt door een ronddraaiende camera met een groothoeklens, bungelend aan een vlieger. Wiebelige, onvoorspelbare beelden van het Groningse platteland waren het resultaat.
In de voormalige Rijks-HBS staat nu een 'zwevende huiskamer' van Boerstra opgesteld van een vlonder die met touwen is bevestigd aan de balken van het sportlokaal. Hierop staan een bank of een stoel waarop je - comfortabel, maar wel erg wiebelig gezeten - kunt kijken naar de bewegende 'vliegerbeelden'. Van Friesland deze keer. "In deze gymzaal werd altijd al veel geslingerd. Dat idee van beweging heb ik daarom verder uitgebouwd."...

'De huiskamerkunst van Arjen Boerstra en Albert Heidekamp', Nieuwsblad van het Noorden, 30 april 1998 door Welmoed van der Goot


...Since his graduation on Art School Minerva in Groningen Boerstra is very aware of what he calls "artificial things in art". "Of course, I am guilty of making artificial things because that's a definition of art, but I want things to be real and personal. I use fascination I find in average life in my art."
Last Year he reconstructed the attic chamber he had in his parents house and more recently, on the exhibition of nominees for the Hendrik de Vries-stipendium in the Centre Of Visual Art Groningen, he showed the installation 'House' with an attich chamber incorporated. Underneath a bend bed there was a projected movie shot with a camera hanging on a kite. Wobbling, unsuspected views of the landscape of Groningen were the result of this action.
In the exhibition 'Flying Livingroom' there is a large wooden plateau hanging on four strings tied to the ceiling of the building. On the plateau is a sofa and a chair at wich you can sit (wobbly but comfortable) and while looking at the movie (shot on a kite) the whole thing is swinging around. This time the movie is made in Friesland. "In this former room for gymnastics ther was a lot of swinging so I used this idea of movement for this installation..."

'Livingroom Art from Arjen Boerstra and Albert Heidekamp', Nieuwsblad van het Noorden, 30 april 1998 by Welmoed van der Goot

 

Huis House 1997


Installatie Huis in Centrum Beeldende Kunst Groningen
Installation House in Centre of Visual Art Groningen

Film 'De Held' te zien in de installatie Huis
Movie 'De Held' Performed in installation House
Bed

...Ook Arjen Boerstra (Heerenveen, 1967 ABK Minerva 1993) verheelt niet dat hij met zijn installaties steeds zijn zolderkamer met zolderraam uit zijn jeugd probeert te reconstrueren. Hij bouwt huisjes die hij voorziet van een zolderraam. Wie dat huisje binnenstapt en omhoog kijkt, ziet dan een video-projectie. "Die zolderkamer blijft een centrumpje waaruit de dingen onstaan," zegt Boerstra. Op de expositie in het CBK staat ook zo'n ingebouwd zolderkamertje, "met een doorgebogen bed en daaronder de projectie van een videofilm die met een ronddraaiende camera met groothoeklens aan een vlieger boven het platteland even buiten de stad is gemaakt".
In zijn woonruimte met uitzicht op het hoofdstation en langsdenderende treinen danst op het videobeeld het groene Groningse landschap in een eeuwig draaien voorbij, terwijl licht en weer veranderen. Zo ziet een kind de wereld uit het dakraam, hoog boven het groene gras rond het huis. "Het is een soort droombeeld," legt Boerstra over zijn installatie uit, "met een theaterachtige sensatie."...

Nieuwsblad van het Noorden, 21 nov. 1997, 'De eigen geschiedenis als bron voor jonge kunst in Groningen' door Eric Bos


...Arjen Boerstra (Heerenveen, 1967 ABK Minerva Groningen 1993) admits he tries to reconstruct his childhood room with ceiling window. He made several rooms with windows in the roof. "That attic bedroom remains a centre in my mind, where things are born", Boerstra says. In the exhibition at the Centre Of Visual Art in Groningen there's also a bedroom, built within a big house. With a bend bed that seems to break down, and downstairs the movie made with a moving camera on a kite, filmed in the countryside just outside town.
Sitting In his livingroom with view on the central station of Groningen and crossing trains, the landscape on his video passes by in an eternal movement, while light and weather change. This is how a kid looks at the world through a window, high above the green grass around the house. "It's like a dream", Boerstra explains, "with a theatrical sensation."...

Newspaper Report 'The own history as a source for young art in Groningen', Nieuwsblad van het Noorden, 21 nov. 1997, by Eric Bos

 

Roeien voor landschap Rowing In Front Of A Landscape 1997

Rowing In Front Of A Landscape

Film 'Roeien voor Landschap'
Movie 'Rowing In Front Of A Landscape'

Boysroom
Table with stuff

Zolderkamer met landschap
Attic Room with Landscape

(Klik op schilderij
Click on painting)

Tafel met radio, cassettebandjes (Dolly Parton), modelbouwset (Spitfire), lijm, tijdschrift Wooden Boat, boeken over boten en vliegtuigen
Table with radio, tapes (Dolly Parton), construction parcel of an aeorplane (Spitfire), glue, magazine 'Wooden Boat', books about boats and aeroplanes.


Tentoonstelling Jongenskamer in Galerie Sign in Groningen
Exhibition Boysroom in Galerie Sign in Groningen.


Jongenskamer

Vliegende schotels en andere raadsels van het Heelal is één van de boektitels die te midden van andere lectuur op een plankje staat. De radio speelt en dozen met vliegtuigmodellen liggen voor het grijpen op de tafel. Dit is een jongenskamer, of eigenlijk een compleet huisje, als een museale opstelling in galerie Sign in Groningen neergezet. Hier kan de Groninger kunstenaar Arjen Boerstra elk moment 'thuiskomen'. Aan de wand hangt het schilderij waarmee hij zich bij Academie Minerva aanmelde en dat alom werd afgekraakt. Het witte vliegtuigje in het klassieke landschap heeft hij in 1990 er nog subtiel op aangebracht, net als de datum. De originele datum, 1987, is doorgekrast. Ook in zijn video's waar hij in zijn bootje van hout en zeildoek aan het spelevaren is voor een 'landschap', krijgt het geheel een andere betekenis. Net als het zinkbare bootje dat in de grote zaal ligt.....

Nieuwsblad van het Noorden, 7 februari 1997, 'Jongenskamer' door Welmoed van der Goot


Boysroom

'Flying Saucers And Other Mysteries Of The Universe' is the title of one of the books standing on a drawer. The radio is playing and boxes with aeroplane models are on the table. This is a boysroom, or even more a little house, standing like a scuplture in Galerie Sign in Groningen. Here the artist Arjen Boerstra could walk in at any moment. On the wall is the landscape he used to get to the Academy Of Visual Art Minerva in 1997. The painting was rejected totally. The white aeroplane at this classical landscape is added at the painting in 1990, and so is the new date. The original date from 1987 is slightly overpainted. The video in the gallery, at which he is rowing in front of a landscape, also shows the aspect of changing the meaning of things that seem quite normal. Just like the boat made of wood and canvas in the big space of the gallery....

Nieuwsblad van het Noorden, 7 february 1997, 'Boysroom' by Welmoed van der Goot

Article Wooden Boat
Article Wooden Boat
Publicatie in tijdschrift Wooden Boat, Brooklyn USA
Publication in magazine 'Wooden Boat', Brooklyn USA

 

Installatie'Mijn eerste treinreis was op mijn achtiende...'
Installation 'My first trainjourney was when I was eighteen years old...'

Installatie in Kunstinitiatief Safe, Dalfsen 1997 - Spaanplaat zolderderkamer, nachtkastje met lampje en bed. Op het nachtkastje ligt het boek 'Reis om de wereld in tachtig dagen' van Jules Verne.
In de donkere schuilkelder uit de koude oorlog, draaide de film 'Oostum', (gefilmd vanuit een vlieger) geprojecteerd op de muur met door de hele ruimte het gehuil van de wind.

Installation at art foundation Safe, Dalfsen 1997 - Plywood attic bedroom with bed, night table and light. On the night table lies the book 'Around the world in eighty days' from Jules Verne.
In the dark cold war shelter space the movie 'Oostum' (made on a kite) is projected on the wall and you hear the sound of the howling wind.

Film 'Oostum'

 

De jongensdromen van Groninger kunstenaar Arjen Boerstra
Childhooddreams of artist Arjen Boerstra from Groningen

Nieuwsblad van het Noorden 1996

Standing In Front Of A Landscape 1996

Arjen Boerstra: "Waarom zou je in godsnaam iets maken?"
"Why the fuck would you make something?"

Foto van Boerstra staand voor een zwartwit olieverfschilderij (280x400 cm)
Photograph of Boerstra standing in front of a black and white oilpainting (280x400 cm)


Door Abe de Vries

Groningen - Een bootje bouwen om echt mee te varen. Toen hij er als tiener mee bezig ging, was het zonder er diep over na te denken. Maar nu? Beeldend kunstenaar Arjen Boerstra uit Groningen probeert in zijn nieuwe werk het spanningsveld in kaart te brengen tussen de realiteit, zijn verleden en de kunst. "Ik wil geen verschil hebben tussen prive en werk. Die twee moeten rechtstreeks met elkaar in verband staan."


Een bedrieglijke versimpeling: 'Arjen Boerstra schildert landschappen met de horizon in de vorm van een cirkel'. De ironische omschrijving staat in de catalogus van de MultiMediaManifestatie 'Het Proces: ontwikkeling in werk', de tentoonstelling van jonge kunstenaars die zaterdag in de Der Aa-kerk in Groningen van start gaat. Een beetje zelfspot mag best, vind Boerstra (29). Het hoort bij het spel dat hij met de toeschouwer wil spelen. Wat hij precies in petto heeft wil hij nog niet verklappen. "Het moet een soort survival-kit van de verbeelding worden", zegt hij. "Net als nu maakte ik vroeger ook dingen, een tent, modelscheepjes, boemerangs. Verschil is dat het toen gebeurde vanuit pure nieuwsgierigheid. Later op de kunstacademie wordt je wel ingepeperd hoe het hoort, je raakt die onbevangenheid kwijt, je mooie jongensdromen verdwijnen onder een hele lading theorieën.

Mijn opstelling moet daarom een combinatie zijn van de vrijheidsaspecten van vroeger, toen ik in bootjes voer en dromen najoeg, met de zogenaamde hoge kunst zoals je die op Minerva onderwezen krijgt ."Drie jaar nadat hij de Groninger kunstopleiding verliet, mag Boerstra zich een succesvol schilder noemen. Af en toe verkoopt hij werk al is dat niet de enige maatstaf en kunnen de kansen zo keren. Onlangs verhuisden een paar landschappen voor een bom duiten naar de Oosterpoort, en begin deze zomer kreeg hij opdracht om het plafond van het Groninger Holland Casino te verfraaien.
Toch kan hij van de opbrengsten het hoofd net niet boven water houden. De verdiensten gaan namelijk voor een groot deel op aan nieuwe materialen. "Je moet wel zo verdomd veel verkopen, wil je er van kunnen bestaan", klinkt het bijna verontschuldigend. "Maar wat ik verkocht heb is op mijn voorwaarden gemaakt, en niet op die van iemand anders."
Intussen piekert Boerstra zich suf over een nieuwe vorm, een nieuwe richting. De afgelopen jaren heeft hij geschilderd, van hyperrealistisch tot erg abstract. Hij heeft schilderijen ontleed, uit elkaar genomen en nieuwe panorama's samengesteld uit weer andere fragmenten. Om de kijker te prikkelen maar misschien ook om zichzelf een plezier te doen, of anders wel om een postmodern commentaar te geven op eigentijdse ontwikkelingen in de kunst. Maar hoe moet het nu verder?
"Eerst wilde ik de werkelijkheid goed kunnen afbeelden", zegt Boerstra. "Toen dat eindelijk lukte, raakte ik hoe langer hoe meer in vormproblemen verzeild. Ik zocht manieren om met landschappen bezig te zijn. Eerlijk gezegd: als ik alleen maar verf mocht gebruiken zou ik op dit moment niet weten wat ik moest schilderen."
Kunst moet antwoorden geven op de vraag waarom het gemaakt is, formuleert hij bedachtzaam. Gewoon een 'mooi' plaatje met een glad praatje is niet genoeg. Er moet meer zijn. "Neem Job Koelewijn, die doet het fantastisch. Een paar maanden geleden had hij een expositie in Amsterdam, daar had hij een rechthoekig stuk uit de achtermuur van de galerie gehaald. Zo kreeg het publiek een verrassende blik op de tuin achter het huis. Kunst en realiteit vielen zo samen."
De opstelling in de Aa-kerk wordt zijn 'grote gebaar': Arjen Boerstra gaat terug naar hoe het eerder was. Met een scheut romantiek op zoek naar de vrijheid, gewapend met klodders verf, een paar meter doek, spijkers, planken en een fototoestel.
Kan dat eigenlijk nog wel? Heimwee naar het ouderlijk huis en zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam? "Vergis je niet, het is dubbelzinniger dan je denkt. Door zo overduidelijk naar die thema's van vroeger te verwijzen heb je aan de ene kant de suggestie van romantiek. Maar als je goed kijkt worden de beperkingen duidelijk. Ik probeer me heel bewust te zijn van het probleem waarom je in godsnaam iets zou maken. Daar wil ik het over hebben."

Drents/Groningse Pers, 28 aug 1996Written by Abe de Vries

Groningen - A boat to really sail away. When he was building things as as a teenager, it was quite spontaneously, without the deep thoughts. But now?
Artist Arjen Boerstra from Groningen wants to create tension between reality, his past and art. "There should be no difference between daily life and art. They have to be connected."

A strange sentence: 'Arjen Boerstra paints landscapes with horizons like circles.' This ironic comment is in the catalogue of the Multimedia event 'The Proces: Development at Work', an exhibition for young artists starting this saturday. "There should be a little selfreduction", Boerstra thinks. It is part of the game he wants to play with the observer. He is not going to tell what's the will be showing. "I want it to be a kind of survivalkit for the imagination", he says. "Just like in my early days I built things like tents, little boats, boomerangs. The big difference now is that I did it from pure curiosity. Later at artschool you learn about art and how it should be done, you loose the spontaneous earge to make things, childhood dreams are covered by theories...

... My attitude should be a combination of the feeling of freedom of former days, when I sailed with the little boats and hunted down my dreams, combined with the 'real art' you get teached at artschool." Three years after leaving Academy Of Visual Art Minerva in Groningen, Boerstra is ready to call himself a succesfull painter. Now and then he sells his work, considering it is not the standard for succes, and luck can change in a second. Some time ago he sold a few landscapes to the Centre of Visual Art Groningen for quite an amount of money, and during this summer he was busy making a wall painting at the ceiling of the Holland Casino Groningen.
Still he can't be completely independant and selfsupporting. A lot of money is directly spent at new materials. "You have to sell an awfull lot to live from it", he tells almost like an excuse. "But in the end, all I sold was made at my conditions and not at someone elses."
In the meantime he is bothering about what will be next, a new form or direction. The past years he has painted, from hyperrealistic to very abstract. He analysed painting, experimented with several forms and made new views. To stimulate the viewer or to please himself, or give a postmodern comment at contemporary development in art. But how to move on?
"At first I wanted to imitate reality like you can see it", Boerstra says. "When I finally was able to, I got more and more problems with this form. I was looking for different ways to use the landscape. To be honest: if I was allowed to use only paint, I wouldn't know what to make at this moment."
"Art has to be an answer to why it is made", he considers carefully. "Just the beautiful picture and the nice talk won't do. There must be more. Take for instance Job Koelewijn, that's great. A few months ago in an exhibition in Amsterdam he made a big square hole in the gallery wall. The audience got a perfect view of the garden behind the wall. Art and reality came together."
The show in the Multi Media Event in the Aa-Church in Groningen will be his 'big thing'. Boerstra returns to what was before. With a bunch of romance looking for freedom, armed with paint, a few metres canvas, nails, wood an a camera. Is it still possible, being homesick to youth and parental house, with the rain falling on the roof and windows? "Don't be wrong", he says, "it is much more difficult than that. By boldly referring to this themes you have on one hand the suggestion of romance, but on the other the limitations. I want to be very aware about the problem of why making things. That's where I want to talk about."
Newspaper Report Drenthe Groningen Press, 28 aug.1996

 

Zolderkamer Attic - 1996 

 

Installatie - Reconstructie Zolderkamer
Installation - Reconstruction Attic Bedroom

Der Aa- kerk Groningen - Multimediamanifestatie Aa-kunst 1996

 Bron Source: www.arjenboerstra.nl