Batavier 2012


Batavier

Op 2 april 2012 opende Arjen Boerstra een tijdelijk atelier in Museum Nieuw Land in Lelystad, waar hij van start ging met het project Batavier.

Hij werkte daar aan een houten capsule en een vlieger. Na de bouwperiode liet hij de capsule Batavier aan die vlieger opstijgen.

Het vaartuig is uitgerust met een bolle spiegel waarop verschillende foto- en videocamera's zijn gericht om het landschap vanuit een bijzonder perspectief te bekijken.

In Museum Nieuw Land in Lelystad (The Netherlands), Arjen Boerstra opened on April 2nd a temporary studio to work on his project Batavier.
He built the a wooden capsule and a kite. After this buildingperiod Boerstra ascend the capsule Batavier on a big kite.
Batavier has a round mirror with photo- and videocamera's pointed at it, to look at the landscape from a special point of view..
Batavier in aanbouw
Batavier under construction
     
Vlieger om Batavier op te tillen
Kite to lift the Batavier
     


Bouwplaat Batavier (click voor de PDF om de Batavier op schaal te bouwen )
Construction plan of the Batavier (click for PDF to build a scale model)


Na de voltooing van de capsule Batavier en de vlieger, ging het project verder met pogingen om op te stijgen met de Batavier en het vastleggen van het landschap van Batavialand vanuit het vaartuig. De publieksdemonstraties vonden plaats op het veld naast het museum op de volgende dagen:

-wo 20 juni 14.00 uur: Verslag Omroep Flevoland: http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/92275/batavier-komt-niet-van-de-grond

-zo 1 juli 13.30 uur: Batavier maakt eerste korte vlucht.

-7/8 juli 13.00: Wegens weinig wind verplaatst naar volgend weekend.

-14/15 juli 13.00 uur: Batavier vliegt.


Foto Photograph Beatrice Oosten Windroos met Batavier op het plein van Museum Nieuw Land. Foto Wim Warrink
Wind Rose with Batavier
on the square of Museum Nieuw Land. Photograph Wim Warrink

After finishing the building of capsule Batavier and the kite, the project continued with attempts to lift Batavier on the field next to the museum and making video and photographs out of it from the landscape of Batavialand. Demonstrations were held on the following days:

-Wednesday 20th of June 14.00 h. Report Omroep Flevoland: http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/92275/batavier-komt-niet-van-de-grond
-Sunday 1st of July 13.30 h. Bataviers first short flight.
-Saturday 7th and Sunday 8th of July 13.00 h: Replaced to next weekend, not enough wind.
-Saturday 13th and Sunday 14th of July 13.00 h: Batavier flies

 


In museum en erfgoedcentrum Nieuw Land Lelystad was het resultaat van het eerste deel van het project Batavier te zien van 10 november 2012 tot en met 20 mei 2013.

The installation Batavier was on show in museum and heritage centre Nieuw Land Lelystad from Nov 10th 2012 until May 13th 2013. 

Vliegen met de Batavier:
Flying with Batavier:

20-06-2012
Vlieger vliegt, te weinig wind om Batavier te liften.
Kite flies, not enough wind to lift Batavier
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/92275/batavier-komt-niet-van-de-grond

 

01-07-2012
Eerste vlucht van de Batavier
First flight of Batavier

 
16-07-2012
Boerstra vliegt in Batavier

Boerstra flies in Batavier
 
click on photograph to see it bigger

 
Testen van de vlieger 22 mei 2012
Testing of kite May 22nd 2012 

Assistent Wim (Blondie) Warrink

Foto's vlieger testen Photographs testing kite: Piet Bierma

Rekenschema door Mathematics by Dennes Spek Studio 1D

Batavier: Van Nieuw Land naar Nieuwland.

Het project Batavier kreeg een vervolg in 2013. Via de route Lelystad Terschelling werd met behulp van de capsule met de bolle spiegel het landschap in kaart gebracht, op het water en vanuit de lucht. Deze visuele meting is een verkenning voor het nieuwe plan voor de (gedeeltelijke) inpoldering van de Waddenzee.
De resultaten werden gepresenteerd in een installatie en performance op het Oerolfestival Terschelling 2013.


Plan Boerstra 2013

Batavier: Van Nieuw Land naar Nieuwland.

The project Batavier continued in 2013. On its way from Lelystad to Terschelling the Batavier visually measured the landscape with its round mirror. Measurements from the air and on the water were used for the plan to partly impolder the Waddenzee. Results were presented at the Oerolfestival on Terschelling in a performance and installation.


Publiciteit:

http://www.destentor.nl/regio/flevoland/11134535/Batavier-zweeft-boven-Flevoland.ece krant

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/92275/batavier-komt-niet-van-de-grond televisie en radio

Bron Source: www.arjenboerstra.nl