Huis House 1997Bed op de eerste verdieping

Bed on first floor

Film 'De Held' te zien in de installatie Huis
Movie 'De Held' Performed in installation House
Installatie Huis in Centrum Beeldende Kunst Groningen
Installation House in Centre of Visual Art Groningen

...Ook Arjen Boerstra (Heerenveen, 1967 ABK Minerva 1993) verheelt niet dat hij met zijn installaties steeds zijn zolderkamer met zolderraam uit zijn jeugd probeert te reconstrueren. Hij bouwt huisjes die hij voorziet van een zolderraam. Wie dat huisje binnenstapt en omhoog kijkt, ziet dan een video-projectie. "Die zolderkamer blijft een centrumpje waaruit de dingen onstaan," zegt Boerstra. Op de expositie in het CBK staat ook zo'n ingebouwd zolderkamertje, "met een doorgebogen bed en daaronder de projectie van een videofilm die met een ronddraaiende camera met groothoeklens aan een vlieger boven het platteland even buiten de stad is gemaakt".
In zijn woonruimte met uitzicht op het hoofdstation en langsdenderende treinen danst op het videobeeld het groene Groningse landschap in een eeuwig draaien voorbij, terwijl licht en weer veranderen. Zo ziet een kind de wereld uit het dakraam, hoog boven het groene gras rond het huis. "Het is een soort droombeeld," legt Boerstra over zijn installatie uit, "met een theaterachtige sensatie."...

Nieuwsblad van het Noorden, 21 nov. 1997, 'De eigen geschiedenis als bron voor jonge kunst in Groningen' door Eric Bos


...Arjen Boerstra (Heerenveen, 1967 ABK Minerva Groningen 1993) admits he tries to reconstruct his childhood room with ceiling window. He made several rooms with windows in the roof. "That attic bedroom remains a centre in my mind, where things are born", Boerstra says. In the exhibition at the Centre Of Visual Art in Groningen there's also a bedroom, built within a big house. With a bend bed that seems to break down, and downstairs the movie made with a moving camera on a kite, filmed in the countryside just outside town.
Sitting In his livingroom with view on the central station of Groningen and crossing trains, the landscape on his video passes by in an eternal movement, while light and weather change. This is how a kid looks at the world through a window, high above the green grass around the house. "It's like a dream", Boerstra explains, "with a theatrical sensation."...

Newspaper Report 'The own history as a source for young art in Groningen', Nieuwsblad van het Noorden, 21 nov. 1997, by Eric Bos

Bron Source: www.arjenboerstra.nl