Tentoonstelling films van Arjen Boerstra in Fries Museum Leeuwarden
Exhibition movies from Arjen Boerstra in Fries Museum in Leeuwarden

Videostill 'Tijnje' play movie

Collectie Collection Fries Museum Leeuwarden
Collectie CBK Groningen Collection Centre Of Visual Art Groningen

door Rients Kooistra

De video Tijnje van Arjen Boerstra begint met grassprieten. Dat verandert nadat de camera met een noodgang afstand neemt van de aarde en dus ook van de sprieten. Binnen een paar seconden ontvouwt zich een landschap alsof we zelf met een schietstoel de lucht in worden geschoten. Na een paar buitelingen komen we relatief stabiel op één plek in de lucht te hangen. Van daaruit naar beneden kijkend zien we een bolvormig landschap waarbij grasvelden worden onderbroken door verticale stroken donkerblauw van water en lichtgrijs van wegen en paden. Zo zien we een sloot, een vaart, een autoweg en een fietspad, een rij bomen en een aantal boerderijen. Het weer is fraai, de zon schijnt en zo nu en dan krijgt een deel van het landschap een donkerte te verwerken ten gevolge van een voorbijtrekkende wolk. Dit alles wordt vergezeld door een monotoon, bijna meditatief huilen van de wind. Er komen in de verte een paar auto's voorbij, we zien de golven in het water en steeds zijn er door het deinen op de golven van de wind variaties in de hoek van waaruit we het landschap kunnen observeren. Na circa tien minuten 'hanging around' is het terugkeer naar moeder aarde.

Written by Rients Kooistra

The movie Tijnje from Arjen Boerstra starts with grass. It changes when the camera goes with a high speed up into the air. Within a couple of seconds the landscape unfolds itself, as if we are shot like a rocket into the air. After a couple of bumps we hang stable in the air. Looking down you see a bulbous landscape where lawns are interrupted by vertical counterfoils of dark blue water, and grey roads and paths. We see a ditch, a motorway and a bicycle path, a pile of trees and a number of farms. It is beautiful, the sun shines and now and then the landscape darkens from a cloud that's passing by. An experience accompanied by a monotonous, almost meditative crying of the wind. In the distance a couple of cars drive by, and the angle of viewing differs with the movement of the wind. After approximately ten minutes 'hanging around' we return slowly to the ground.

Stills 'Going Up' play movie

Videokunst

Met deze video, en dat geldt ook voor zijn andere, eveneens gepresenteerde video Opstijgen, heeft Arjen Boerstra een heel eigen wijze van videokunst ontdekt. Het is een vorm met een hoge mate van opzettelijk gekozen toeval. Gekozen is deze plek, waarschijnlijk de Ringvaart bij Tynje. De video ontwikkeld zich van abstract (sprieten), via een concreet landschap naar een relatief abstract, met verticaal lopende kleurvlakken, slotakkoord.

Ondertussen maakt hij kunst met een afstandsbediening waarbij hij natuurlijk wel aan de touwtjes trekt. Vanuit een steeds veranderende focus blijft de nieuwsgierigheid aanwezig naar het vervolg. De kunstenaar schept zo als een landschapsschilder het kader voor zijn kunstwerk, maar daarbinnen stelt hij zich open voor het toeval en wordt daarmee, samen met de wind als assistent, een soort action painter. De wind staat garant voor avontuurlijke impulsen. Pas achteraf, wanneer de video weer terug is op aarde, zal de kunstenaar beslissen of 'het' iets is geworden. In de video Opstijgen zijn de grassprieten vervangen door de baardstoppels van de kunstenaar. Maar die vlieger gaat niet op want de camera kiest alleen het luchtruim en Arjen wordt tot een nietige stip in het landschap. Een poging tot zelfreductie? Hij heeft zeker niet de intentie een nieuw speeltje van Big Brother te lanceren.

Friesch Dagblad, 5 januari 2000


Video-art

With this video, and also with the movie 'Going Up', Boerstra has discovered a very personal way of making video art. The high degree of chance has been chosen deliberately. The spot is chosen, probably the central water running through Tijnje. The video developes itself from abstraction (only grass), to a concrete landscape, and afterwards into abstract forms filmed from the air.

In the meantime Boerstra makes art with a remote control. From an always changing focus, curiosity for what comes next remains. The artist creates, like a landscape painter selects his frame, but he opens himself for the chance of using the wind as an assistant, like a kind of action painter. The wind guarantees adventurous pulses. Just afterwards, when the video is on the ground, the artist will decide whether it is useful or not. In the video 'Going Up', the grass has been replaced by the short beard of the artist. The camera goes up and Arjen Boerstra becomes a spot on the landscape. A attempt to self reduction? He certainly does not have the intention to launch a new play of Big Brother.

Friesch Dagblad, 5 januari 2000

 

Bron Source: www.arjenboerstra.nl