WATER

Kunstinitiatief Foundation Frontaal Appingedam 2002

 

 

 

Exhibition WATER 2002

Exhibition WATER 2002

Exhibition WATER 2002

Installatie Installation Water

...In de verduisterde ruimte van kunstinitiatief Frontaal in Appingedam wordt de beschouwer geconfronteerd met allerlei facetten van 'water'.
Er is een grote videoprojectie te zien van opnamen gemaakt op de bodem van een sloot. Het oog van de camera legt zowel het slootleven vast, als de bewegingen van een roeier die afsteekt tegen de oplichtende hemel boven water. In de wereld van Boerstra worden sloten in weilanden tot geheimzinnige schouwspelen waarin een vermenging plaatsvindt van herinneringen, droombeelden en realiteit.
In de andere ruimte van Frontaal is een gigantisch water-bassin gebouwd, compleet met vissen en planten. Het (kunst-)licht geeft het geheel een geheimzinnige sfeer, zoals bij de beelden op de bodem van de sloot. Er ligt een roeiboot in het water met daarin een jongen van 12 jaar. De boot heeft een venster in de bodem waardoor je in het water kunt kijken. Een video- camera hangt erboven en legt de bewegingen van het water en de boot vast.
Arjen Boerstra gebruikt beelden die iedereen kent uit het dagelijks bestaan. Hij transformeert deze beelden tot andere werkelijkheden die fascinerend en speels zijn, waarbij letterlijk en figuurlijk van alle kanten belicht en gekeken wordt......In the darkened space of art foundation Frontaal in Appingedam the visitor can see all kinds and facets of 'water'. There is a large video projection on the wall of prerecordings at the bottom of a ditch. The eye of the camera fixes both the life in a ditch, and the movements of a rower who shows off against the swindling sky above the water. In the world of Boerstra you come close to mysterious views in which a mix of memories, fantasy and reality take place.
In the other space a huge water basin is built, completed with fish and plants. The lights on the water turn the site in a mysterious environment, just as the pictures on the wall of the rower, made from the bottom of the ditch. There is a rowing skiff in the water with a 12 year old boy in it. The boat has a window in the floor as a result of which you can look in the water. A videocamera hangs above it and fixes the movements of the water and the boat.
Arjen Boerstra uses images and ideas everyone knows in his life. He transforms them into other realities which are fascinating and playful, where litterally all sides are illuminated...

Bron Source: www.arjenboerstra.nl