Dagblad van het Noorden - vrijdag 6 juli 2007- Veenhuizen beschikt over tijdelijke bioscoop

Tekst Rinze de Jong - Foto Gerrit Boer