Arjen Boerstra - waarnemingen en gebeurtenissen observations and events
ISBN/EAN 978-90-816430-1-6 NUR 640

Een overzicht van 15 jaar werk ontstaan tussen 1996 en 2011.
Een 16 meter lange leporello met beeldmateriaal, drie essays en een dvd met videomateriaal, samengevoegd in een houten kist.
Oplage 100 genummerde exemplaren.


An overview of 15 years of work created between 1996 and 2011.

A sixteen metres long leporello containing images, three essays and a dvd with videomaterial, brought together in a wooden box.
Edition 100 numbered copies.


De publicatie kost € 100,00 incl. BTW. Bestellen is mogelijk via info(at)arjenboerstra.nl
The price of the edition is
100,00 incl. VAT. Orders can be made at info(at)arjenboerstra.nlTeksten uit het boek Texts from the book

-'REIZEN OM TERUG TE KEREN'
Over de aankomst in het werk van Arjen Boerstra
Margo Slomp (kunsthistorica)
(Nederlandse versie - Word-document)

-'TRAVELLING WITH THE INTENTION TO RETURN'
About the arrival in the work of Arjen Boerstra
Margo Slomp (art historian)
(English version - Word-document)

-'Ultimedia'
Nico Gerbenzon (beeldhouwer/docent)
(Word-document)

-'Ultimedia'
Nico Gerbenzon (sculptor/artteacher)
(English version - Word-document)
-'Een verdraaid eigenzinnig kunstenaarschap'
Rients Kooistra (kunstenaar/publicist)
(Word-document)
-'A very self-willed artistry indeed'
Rients Kooistra (artist/publicist)
(English version - Word-document)


Het boek wordt als installatie in verschillende projecten gepresenteerd (zie hieronder):
The book is exhibited as an installation in different projects (look below):


Centrum voor Beeldende Kunst Groningen 2011

De eerste presentatie met de performances Onderzoeker, Galerist en De Aardappeleter was op zondag 15 mei 2011 in het Centrum Beeldende Kunst in Groningen.
First presentation with performances Explorer, Galerist and Potato Eater was on Sunday 15th of May 2011 at The Centre Of Visual Art in Groningen, The Netherlands


Groninger Museum 2011
Pecha Kucha: Nacht van Kunst en Wetenschap, Job Lounge

Presentatie van het boek door De Galerist

Presentation of the book by The Galerist


Polderlicht - CBK Amsterdam 2011

Onderzoeker/Galerist
Researcher/Galerist


© Reyer Boxem

Op 28, 29 en 30 december 2011 was in CBK Amsterdam de installatie en doorlopende performance Onderzoeker/Galerist te zien.
Het werk was onderdeel van de groepstentoonstelling Polderlicht @ Home.
De nieuwe publicatie 'Arjen Boerstra: waarnemingen en gebeurtenissen' speelde een belangrijke rol in de installatie.

At CBK Amsterdam you could see the installation and ongoing performance Researcher/Galerist on December 28,29 and 30.
The work was part of the group exhibition Polderlicht @ Home.
The new edition 'Arjen Boerstra: observations and events' was an important part of the installation.


Festival Paardenkracht, Zuidhorn 2013Verbeke Foundation Belgium 2014


Arjen Boerstra - Retrospective 1996-2011


Bron Source: www.arjenboerstra.nl